the GASTROLAB Image Gallery

Our Webcam showing the Water Tower of Vasa, Finland

Ulm

Ulm är en stad i södra Tyskland, känd för sin katedral, vars torn länge innehaft platsen som den högsta kyrkliga byggnaden i världen. Staden ligger på ett par timmars avstånd från München, och har omkring 120.000 innevånare, varav 20.000 är utlänningar. Dessutom pendlar omkring 50.000 människor dagligen in till Ulm för att arbeta. Ulm ligger på båda sidorna av Donau, som här är en liten och grund flod, som man nästan kan vada över.


Matthaus Merian gjorde år 1643 denna teckning föreställande staden Ulm. I nedre delen av bilden ses Donau. vuonna

De äldsta lämningarna av tidigare bebyggelse härrör sig från det femte århundradet. Omkring år 600 byggdes den första kyrkan i Ulm. På 1400-talet inleddes byggandet av katedralen, och redan vid denna tid var staden en viktig handelsplats. Katedralbygget och framställandet av de konstverk som behövdes för katedralen gjorde att Ulm blev södra Tysklands viktigaste centrum för konst och kultur.


Restaurerade hus i gamla Ulm

Under det 30-åriga kriget på 1600-talet nådde våra förfäder från Sverige och Finland den mur som omger Ulm, men staden blev aldrig intagen. Väldiga flyktingmassor invaderade dock Ulm, och som en följd av detta drabbades staden av pest, som gjorde att befolkningen halverades under denna tid.


Hotell Möwenpick, ett av Ulms bästa hotell.

År 1752 utkom den första dagstidningen i Ulm, "Ulmische Intelligenzblatt".

Ett vackert fönster i ett restaurerat hus.

Som så många andra tyska städer så är Ulms historia under 30-talet och II världskriget dyster. År 1938 brändes synagogan ner under den så kallade kristallnatten. Under världskrigets slutskede jämnades Ulms centrum med marken, ett par tusen stadsbor omkom under dessa krigshändelser, men katedralen klarade sig nästan oskadd undan bombningarna.


Nattlivet i Ulm är lugnt.

Det modärna Ulm är en viktig industristad, med över 80.000 arbetsplatser ( något av ett rekord säkerligen då man betänker befolkningens mängd). Ratiopharm är den viktigaste medicinska industrin, och Ratiopharm producerar mediciner, så kallade generiska preparat, för tiotals länder i världen. År 1987 fick Ulm hedersnamnet "Vetenskapens stad". Ett stort universitet finns, och i detta har också många finlänska studerande fått sin bl.a. medicinska utbildning. Universitetet har omkring 6000 studerande, och den viktigaste delen är Tekniska Högskolan i Ulm. År 1993 färdigställdes Ulms nya stadshus med en rätt speciell arkitektur, alldeles intill katedralen.


Detta gamla hus i Ulms centrum tjänstgör numera som hotell. På den vägg som finns till höger ses åtminstone 3 olika klockor.

Ulms universitetssjukhus har omkring 1000 bäddplatser. Dessutom finns ett militärsjukhus och ett rehabiliteringssjukhus i staden, med sammanlagt 750 bäddplatser. Även om Ulm är en liten stad (mätt enligt tyska mått) erbjuds här medicinsk vård för ett område omfattande 2 millioner människor.


Till vänstes ses en målning av J.J. Merck från år 1743 föreställande katedralen, som den dåg såg ut. Till höger en mera aktuell bild av katedralen och dess höga torn.

Låt oss ännu återvända till katedralen i Ulm. Den var länge världens högsta kyrkobyggnad, men har nu överträffats av en minaret i Marocko - men fortsättningsvis är den alltså den högsta kristna trons kyrkobyggnad. Tornet är 161,5 meter högt. Grundstenen murades den 30 juni år 1377 i gryningen.

Det är skäl att reservera en dag för att besöka katedralen, som är fylld av ovärderliga konstskatter. Om tiden räcker till, kan man promenera upp i tornet, 768 trappsteg. Högst upp i tornet finns 10 kyrkklockor, den största heter "Gloriosa" och väger 5 ton.

Google
Sök på hela internet Sök på Gastrolabs hemsida